Needs / Behoeftes

Daaglikse behoeftes vir toiletware:

Daily needs for toiletries:

Vir 38 persone, dames (28) en mans (10)

Seep
Tandepaste
Tandeborsels
Sjampoe
Hare Opknapper
Skeermesse
Skeerroom
Baba Poeier
Lyfroom
Aquas Room
Rol-aan Onderarm
Onderarm Spuitgoed

For 38 people, ladies (28) and gents (10)

Soap
Toothpaste
Tooth brush
Shampoo
Conditioner
Razors
Shaving Cream
Baby Powder
Body Lotion
Aqua Cream
Roll-on
Deodorant

Toerusting / Ander

Equipment / Other

Ons grootste behoefte tans weens die veroudering van ons inwoners is Mediese Beddens en Mediese Matrasse. Indien u enige kontakte het waarmee ons kan skakel om in aanmerking te kom vir skenkings sal ons dit opreg waardeer. Die paar beddens wat ons tans het, het so verouder en kan nie meer reggemaak word nie.

Our biggest need at this stage is for Medical Beds and Medical Matrassesdue to the aging of our residents. Should you have a contact for us to liaise with for possible donations we will appreciate it. The few beds we currently have are unrepairable due to aging and use.

10 X Mediese Beddens / medical Beds

30 X Mediese Matrasse / Medical Matrasses

40 X Oor bed tafel, verstelbaar / Over bed table, adjustable

80 X Fitted Bedsheet Waterproof (Single Bed)

3 X Shower Chair

2 X O2 Machine

Waskamer

Wasgoedpennetjies
Wasgoedseep (Automaties)

Kombuis

Eetlepels (x70)
Glase (x70)
Sopkoppies (x70)
Soplepels (x70)
Plastiek skottel, groente
Silikonlepels
Kook Potte (Groot)
Muffin Plaatjies
Pirexbakke
Vrieskas en Yskas Klam seël en Antibakteriese verf
Kombuis teels Vloer en Muur
Gas stoof industrieel

Huishoudelik

Naelpolitoer Verwyderaar
Lyfroom
Voetwas (x8)
Naelpolitoer (ligte kleure)
Naelvyltjies (x 8)
Naelknippers (x 8)
Toonnaelknippers (x 8)
Haar borsels (droogblaas) (x 3)
Haardroers (x3)
Haarknipper (x3)

Laundry

Clothespins
Laundry soap (Automatic)

Kitchen

Tablespoons (x70)
Glasses (x70)
Soup cups (x70)
Soup spoons (x70)
Plastic dish, vegetables
Silicone spoons
Cooking Pots (Large)
Muffin Plates
Pyrex bowls
Freezer and Fridge Dampseal and Antibacterial Paint
Kitchen tiles Floor and Wall
Gas stove industrial

Internal

Nail Polish Remover
Body cream
Foot Scrub (x8)
Nail polish (light colors)
Nail files (x8)
Nail clippers (x 8)
Toenail clippers (x 8)
Hair Brushes (Blow Dry) (x3)
Hair dryers (x3)
Hair clipper Barber Clipper (x3)

Terms of Use