Donate / Skenk

Ons vermoĆ« om ‘n volhoubare diens aan ons kliĆ«nte te lewer, is hoogs afhanklik van die ondersteuning van ons skenkers wat hul harte en beursies met dankbaarheid oopmaak vir ander in nood.

Our ability to deliver a sustainable service to our clients is highly dependent on the support of our donors who open their hearts and purses with gratitude to others in need.

Badisa is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie (NPO 011-891) en ‘n openbare weldaadsorganisasie (PBO 930 006 348), Belasting geregistreer en kan artikel 18(A)-kwitansies uitreik.

Badisa is a registered Non-Profit Organisation (NPO 011-891) and a Public Benefit Organisation (PBO 930 006 348), Tax registered and can issue section 18(A) receipts.

Elektroniese Fondsoorplasing/Direkte Inbetaling

Electronic Fund Transfer/Direct Deposit

ABSA Bank
Tjek Rekening
Tak Kode: 632 005
Rekening Nommer: 4049683510

Verwysing: Skenking Naam & Van

ABSA Bank
Cheque Account
Branch Code: 632 005
Account Number: 4049683510

Reference: Donation Name & Surname

Terms of Use