JAFFELS / JAFFLE – 26 APRIL 2026

Graan Skenkings 2023

JAFFELS – 20 Oktober/October 2023

GHOLFDAG / GOLF DAY – 2 DESEMBER/DECEMBER 2023

As gevolg van ‘n reeds deurnat baan en verdere erge re├źn wat vir Saterdag voorspel word, moet ons noodgedwonge die Gholfdag van Saterdag uitstel. Daar is besluit om dit uit te stel tot Saterdag 2 Desember 2023.

Kan julle asb. net julle spanne dienooreekomstig inlig en verder net by hulle bevestiging kry of hulle wel nog 2 Desember beskikbaar gaan wees vir ‘n feestelike Gholdag.

Jammer vir die ongerief, maar dit is buite ons beheer. Ons is elke ondersteuner van Overberg Tehuis innig dankbaar. Dankie vir u begrip.

Due to an already soaked course and further heavy rain forecast for Saturday, we are forced to postpone the Golf Day on Saturday. It was decided to postpone it until Saturday 2 December 2023.

Can you please just inform your team members accordingly and further just get confirmation from them whether they will still be available on December 2nd for a festive Gholdag.

Sorry for the inconvenience, but this is beyond our control. We are deeply grateful to every supporter of Overberg Tehuis. Thank you for your understanding.

Pannekoek – 29 September 2023